Reglementer - Supermotard Superquad Racing

Her finder du det komplette reglement for Supermotard Race i Danmark.

NYT nyt nyt. Download lige herunder:

Komplet Løbs-håndbog for dansk Supermotard Racing 2008. (pdf)

Supermotard/Superquad info på side 114 i pdf filen.


Reglement


Arkiv info herunder:

Tilføjede regler fra 2007

Supermotard Solo og Super Quad er kommet på samme SuperMoto liste under DMU.


Generelle Supermotard Regler - Løbs Håndbog.

1. Defination.

1.01
Supermoto solo & quad.
SuperMoto racing er hastighedsløb med samlet start. SuperMoto racing køres på anlagte baner med fast underlag.

2.01.
Banen.

Banens opbygning består at 60-90% asfalt og 10-40% offroad sektion. Banens længde kan variere fra min. 800 meter til max. 1750 meter pr. omgang. Banens offroad sektion må ikke have hop som er højere end max. 1 meter.
Til afmærkning af banen må der udelukkende benyttes materialer der i størst muligt omfang tager hensyn til kørernes sikkerhed. Dæk, som bruges til baneafmærkning, skal så vidt muligt kun bruges på indersiden af banen. Pinde, som sættes i jorden med plast bånd på, må ikke havde en højde mere end 20 cm over jorden.

Offroad sektionen skal være fri for store sten. Sten, der kommer til syne i løbet af løbs afviklingen, skal fjernes. Samtidig skal skader der er opstået på banen under løb bringes i orden igen.

Til beskyttelse af kørerne skal alle forhindringer så som træer, poster, mure, klipper, vejafskærmning m.v. afdækkes med halmballer eller et tilsvarende virkningsfuldt materiale.


2.02.
Startfeltet.
Startfeltets bredde skal være så bredt, at der kan starte 4 solo-ryttere på stribe med 1 meter mellem hver kører. Quad-klassen starter i 2 rækker også med 1 meter mellem hver kører.

2.03.
Ryttergård.
Pit Bikes og Quad kørsel er forbudt, bortset fra kørsel til og fra banen. Den nævnte tilladte kørsel skal foregå i absolut langsomt tempo.

3. Løbet.

3.01.
Heat-afvikling.

Alle heats skal afvikles, hvor der har været afholdt tidskvalifikation for placering i start feltet.
Solo-klassen kan have max. 30 kører til start.
Quad-klassen kan have max. 20 kører til start.

3.02.
Heat-afvikling ved mere end 30 solo eller 20 quad deltagere pr. klasse.
Ved stævner, hvor flere kørere end max. deltagere pr. klasse er anmeldt i samme klasse ved udløbet af anmeldelsesfristen for løbsdagen. Her køres der 1 fri træning og 1 tidskvalifikation.

Ved stævner, hvor flere end 40 solo eller 30 quad deltagere er anmeldt samme klasse, ved udløbet af anmeldelsesfristen for løbsdagen, køres der 2 fri træninger og 2 tids kvalifikationer. Der udtages altid 2 kørere i hver klasse, som er reserve i de to finale heat der køres på dagen, hvis en finale kører får defekt og ikke kommer til start, træder reserverne til.

4. Starten.

4.01
Griden
: Start griden hvor kørerne skal placeres efter deres tids kvalifikation er opdelt med 4 Pladser på stribe med en forskydning på 1meter pr. cykel i SM solo klassen. Quad klassen starter 2 på række også med en forskydning på 1meter pr. cykel.

4.02
Warm up.

Når starteren har placeret køreren på sin plads på start grinden, holder starter 2 røde flag op foran sig over kors, starteren går ned i mellem af start rækken, når starteren er ud for køreren i rækken, kører man ud på 2 warm up laps, man må ikke bytte placering i rækken som man fik anvist på start grinden.

Hvis en kører får motorstop i warm up fasen på grinden, men får gang i cyklen igen inden den første kører har rundet den første omgang, skal starter få ham ind i rækken når de kommer rundt for at køre ud på anden omgang. Hvis det ikke lykkes at få gang i cyklen skal kører starte fra en speciel plads efter anvisning fra starter.

4.03
Stop And Go straf.

Gives ved tyv-start eller anden fejl som skønnes af dommeren. Der vil blive anvist et Stop and Go skilt samt kørerens nr. på en plade. Køreren skal stoppe inde for 3 omg. I specielt anvist felt på banen. Cyklen skal holde helt stille med motoren i gang, når cyklen holder helt stille, starter uret med 5 sek. straf, derefter er køreren inde i løbet igen. Hvis køreren ikke modtager sin straf i løbet kan dommeren diske' køreren eller give køreren en tids straf på15 sek. Som lægges til køreren mål tid, alt efter hvornår fejlen sker i løbet.

4.04
Start med flag.

Starteren som er placeret mellem 10 – 15 meter foran og er min ¼ inde på start banen, så alle har klart udsyn til startmedhjælperen. Når startmedhjælperen har givet OK signal til starter gøres følgende.
Starteren holder det grønne flag i højre eller venstre hånd. Det grønne flag holdes tæt ind til flagpinden med tommel og pegefinger og ned langs benet. Når startmedhjælperen har givet signal løftes pinden fra benet op til vandret, der starter de 15 sekunder. Når de er gået slippes det grønne flag med tommel/pegefinger så de falder løst ned, når de 5-10 sek. er gået løftes flaget helt op til lodret og starten går. Startmedhjælperen står på siden af start rækken for at evt. se om der forekommer tyvstarter.

4.05
Start med lys.

Når starteren forlader grinden med sine røde flag, tændes de røde lamper over kørerne. Når lamperne er tændt vil starten gå når lamperne slukkes. Start tiden er mellem 5 & 10 sek.

5. Cyklens opbygning - Solo og Superquad.

5.01.
Generelt.
På alle motorcykler skal der være monteret en Transponder.Det er kørerens ansvar at denne er fastgjort så den ikke tabes.Ligeledes påhviler det køreren at transponderen er fuldt opladet ved fremmøde.

5.02.
Definition.
Begrebet solo supermotard og superquad dækker alle 2 – 4 hjulede køretøjer som udover hjulenes antal, er opbygget som øvrige motorcykler. Drevet af en motor og beregnet for transport af én person, der er fører af køretøjet. Hjulene skal, bortset fra kortvarige øjeblikke være i kontakt med asfalt og evt. jorden.

5.03.
Konstruktionsfrihed.
Forudsat at motorcyklen opfylder kravene opstillet i dette reglement og i løbstilladelsen for de respektive stævner, eksisterer der ingen restriktioner hvad angår valg af fabrikat eller øvrig konstruktions-udformning.

5.04.
Solo & Quad - Alment.
Motorcyklen skal være forsynet med bremser, der virker uafhængigt af hinanden imellem for og bagende på cyklen.
Nummerplader. Motorcyklen skal være forsynet med 3 synlige nummerplader. Solo: en fremadvendt samt en på hver side at cyklen.

Quad: en fremadvendt, en som vender bagud samt en som monteret lodret bag som kan aflæses fra siden.
Se farve opdelingen i afd. 6.

Styrets mindste og største tilladte bredde er hhv. 60 og 85 cm. Styrets tværstiver / bespændingsplade  skal være forsynet med en velpolstret pude.

Koblings- og bremsehåndtag skal være forsynet med kugleformede endeknopper af mindst 16 mm diameter. Grebene må ikke nå ud forbi styrets ender.

Bagagebærere, lygter, blinklys og lignende skal afmonteres.

Dæk type og størrelse er frit i alle klasser. Dog må dækket ikke havde en rille som er dybere end 10mm og en rille brede på max. 10mm. Dæk til trial, cross & offroad må ikke bruges på banen.

Opsamlings beholder på cyklen skal kunne modtage væsker fra benzin overløb, kølervæske samt olie fra motor. Beholderen skal mindst være på 0.1L og skal tømmes før hver træning eller løb.

Kølevandet i motorens kølersystem må ikke indeholde Glykol.

Tilbageløbsventil skal være monteret på benzintankens dæksel.

Olie prop & olie bundskruer på motoren skal være fast bundet med en metaltråd af en tykkelse på min 0,7mm, så de ikke kan løsne sig under kørsel på banen.

Køredragten skal være af læder, som dækker hele kroppen, der skal være indsyet beskyttelse i dragten ved knæ , skulder & albuer (CE Godkendt krops beskyttelse) samt man skal anvende ryg beskyttelse. Støvlerne skal havde beskyttelse på forsiden så skinnebenet er beskyttet og passer sammen med beskyttelsen i dragten (MX støvler eller Motard støvler). Hvis dragten er 2 delt, skal den være lynet sammen under kørsel på banen. (2 delt dragt er ikke godkendt til Internationale løb).

Handskerne skal være af læder som er godkendt til MC asfalt løb eller specielle supermotard handsker. MX handsker er ikke godkendte.

Hjelm skal være af den type man bruger under MX løb, det samme gælder for briller.

Specielle regler for Quad.
Køretøjet skal være monteret med en tændingsafbryder, der træder i kraft, hvis køreren mister kontakten med køretøjet. Afbryderen skal være tilsluttet tændings systemets primærkreds og skal aktiveres af en elastisk snor i passende længde og tykkelse, placeret omkring kørerens håndled. Max længde 1.0 meter. Der skal placeres beskyttelses bøjle/beskyttelse i brudsikkert materiale imellem maskinkrop/skærme på siden, således at hjulene ikke kan hægte sig sammen med et andet køretøj. Der skal ligeledes være beskyttelse bag fodhviler så føreren ikke kan træde ned mellem fodhviler og baghjul. Der skal også forefindes beskyttelse bøjle eller afskærmning i brudsikkert materiale ved bagakselens kædehjul og bremse. I følge UEM/FIMs officielle program.

6. Maskin klasser i Danmark.

Der benyttes følgende opdeling i maskinklasser:
Solo motard 3 klasser og Quad motard 3 klasser.

Solo Supermotard Klasser:

6.01
C/B. Maxi: intro klasse.

Alle MX cykler som bruges på cross banen er godkendt til at køre i denne klasse.Når følgende bestemmelser er overholdt: Opsamlingsbeholder, låst olieprop, landevejsdæk og kølervandet må ikke indeholde Glykol.
Motorstørrelse: Max. 650cc
Hjulstørrelse: Forhjul fælgdiameter 21” - Baghjul fælgdiameter 18” - 19”
Deltagere: Fra det år køreren fylder 14 år.
Heat længde: 12 min. + 1 omgang.
Dette er en Pokal klasse.

6.02
B Maxi: SM Open.

Alle MX cykler som bruges på cross banen er godkendt til at køre i denne klasse, samt serie produceret supermotard cykler til landevejen. Når følgende bestemmelser er overholdt + de tekniske data 5.04.
Motorstørrelse: Max. 650cc (1 eller 2 cylindre)
Hjulstørrelse: Forhjul fælg-diameter 17” (16,5”) - Baghjul fælgdiameter 17” (16,5”)
Deltagere: Fra det år køreren fylder 14 år.
Heat længde: 15 min. + 1 omgang.
Dette er en DM Klasse.

6.03
A Maxi: SM Open Elite.
Alle MX cykler som bruges på cross banen er godkendt til at kører i denne klasse, samt serie produceret supermotard cykler til landevejen. Når følgende bestemmelser er overholdt + de tekniske data 5.04.
Motorstørrelse: Max. 650cc (1 eller 2 cylindre)
Hjulstørrelse: Forhjul fælg-diameter 17” (16,5”) - Baghjul fælgdiameter 17” (16,5”)
Deltagere: Fra det år køreren fylder 15 år.
Heat længde: 15 min. + 1 omgang.
Dette er en DM Klasse.

 

Quad Super-Motard Klasser:

6.04
C/B Mini Intro.
Alle quad maskiner kan benyttes til quad motard løb, så længe de overholder forskrifterne for en quad racer i det tekniske reglement i stk.5.04
Følgende særlige bestemmelser er gældende i denne klasse:
Motorstørrelse:
Max. 75cc 2-takt Gear motor.
Max. 100cc 2-takt CTV vario motor.
Max. 125cc 4-takst motor.
Hjulstørrelse: Forhjul fælgdiameter max. 10” - Baghjul fælgdiameter max. 10”
Deltagere: Fra det år køreren fylder 10 år.
Heat længde: 12 min. + 1 omgang.
Dette er en Pokal klasse.

6.05
A/B Maxi Superquad Open.

Alle quad racere kan benyttes til quad motard løb, så længe de overholder forskrifterne for en quad racer i det tekniske reglement.
Motorstørrelse: Max. 750cc 2 & 4-takt (1 eller 2 cylindre)
Hjulstørrelse: Forhjul fælgdiameter max. 12” - Baghjul fælgdiameter max. 12”
Deltagere: Fra og med det år, vedkommende fylder 15 år.
Heat længde: 15 min. + 1 omgang.
Dette er en DM klasse.


7. Klasse opdeling - kun FIM/UEM.

Klasse opdeling efter standard regler for Supermoto solo & Quad klassen.

7.01
Supermoto Solo:

SM 2 - 250cc. Motorer max 144cc i 2takt & 250 i 4Takt.
SM 1 - 450cc. Motorer max 450cc 2Takt som 4Takt.
SM 3 - Open. Motorer max 750cc 2Takt som 4Takt. (1 eller 2 Cylindre)
SM intro - Open. Motorer max 750cc 2Takt som 4Takt. (1 eller 2 Cylindre)

7.02
Quad:

SMQ intro - Mini. Motorer max 100cc 2Takt eller 125cc 4 Takt.
SMQ - 450cc. Motorer max 450cc 2Takt som 4Takt.
SMSQ - Open. Motorer max 750cc 2Takt som 4Takt. (1 eller 2 Cylindre)(SuperQuad)

Nummerpladens farve i de forskellige klasser.

7.03
Supermoto Solo:
SM 2 - 250cc. Grøn plade med Hvide tal.
SM 1 - 450cc. Hvid plade med sorte tal.
SM 3 - Open. Gul plade med sorte tal.
SM Intro - Open. Sort plade med hvide tal.

7.04
Quad:
SMQ intro - Mini. Sort plade med hvide tal.
SMQ - 450cc. Hvid plade med sorte tal.
SMSQ Open. : Gul plade med sorte tal.(SuperQuad)

Ifølge UEM/FIMs officielle program.

Design by Íshús Media